Menu menu

Kies je taal

Veilig smeren in de voedingsmiddelenindustrie

Bardahl heeft een compleet assortiment foodgrade olie en smeermiddelen die u in staat stellen om veilig voedingsmiddelen te produceren.

Bardahl Foodgrade smeermiddelen brochure

Download hierboven de Foodgrade smeermiddelen brochure

Alle food grade olie en smeermiddelen die u bij Bardahl vindt hebben een NSF certificaat en/of een InS certificaat. Dit houdt in dat onze foodgrade olie, foodgrade vet en foodgrade smeermiddelen veilig zijn voor het gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Dergelijke smeermiddelen dienen niet alleen gebruik te worden in bijvoorbeeld slachterijen, maar zeker ook in bakkerijen, brouwerijen, op het land, groothandel in vlees, groenten en fruit etc.

Natuurlijk is het nooit de bedoeling om smeermiddelen en voedingsmiddelen met elkaar in aanraking te laten komen: dit is aan zeer strenge regels gebonden. Echter tijdens productieprocessen kunnen smeermiddelen door tal van factoren, als bijvoorbeeld lekkage of onzorgvuldig gebruik, toch in voeding terecht komen.

Naast het certificeren van de food grade smeermiddelen kunnen we een allergenenvrije verklaring afgeven. Middels dit document geven we specifiek aan welke stoffen er niet in het smeermiddel zitten.

Gebruik van Bardahl Food Grade smeermiddelen bij de productie van voedingsmiddelen garandeert u een veilig gebruik en biedt u ook economische voordelen. Direct de producten bekijken?

 


 NSF

De NSF (National Sanitation Foundation), opgericht in 1944, is een Amerikaans instituut dat normen opstelt en certificaten uitgeeft voor voedsel-, water- en NSF certificaatconsumptiegoederen. De NSF is een onafhankelijke, non-profit, organisatie. Controleer de NSF certificaten op ieder moment, voor ieder product, op de officiële website: http://www.nsf.org

 De  rol van de NSF

• Controle of een product voldoet aan de regelgeving

• Controle van de formulatie en ingrediënten

• Controle van de verpakking en labeling

 


InS

InS certificaat

InS is een Europese organisatie die zorgt voor H1 registraties van smeermiddelen en andere producten. InS Services bepaalt of een component geschikt is voor incidenteel contact met voeding. In deze standaard worden ook de gepaste doseringen gedefinieerd.

 

 

 


Food Grade smeermiddelen worden ingedeeld in 3 klassen:

H1: groep smeermiddelen die gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie, wanneer incidenteel contact de voedingsmiddelen mogelijk is. Smeermiddelen met een H1 certificaat zijn samengesteld uit stoffen die door de F.D.A. (Food and Drug Administration, levensmiddelen- en medicamentenorgaan) zijn vrijgegeven. De F.D.A. houdt een zogenaamde positieve lijst bij (21 CFR 172 878). Wanneer een stof op deze lijst staat betekent dit dat er geen risico bestaat indien er contact is met voedingsmiddelen.

Let op: Het contact van H1 smeermiddelen met voedingsmiddelen moet, vanzelfsprekend, tot een minimum beperkt worden. Dit is de hoeveelheid die nodig is om de machine op een juiste manier te laten werken. Dus de smering moet voldoende zijn, maar niet te veel.

 

H2: groep smeermiddelen die gebruikt worden op locaties in de voedingsmiddelenindustrie daar waar geen contact met voedsel mogelijk is. Dit geldt voor gebruik van smeermiddelen in dezelfde ruimte waar wordt geproduceerd.

Er mag dus in geen geval sprake zijn van enige vorm van contact met de voedingsmiddelen.

 

3H: groep smeermiddelen die ‘eetbaar’ zijn en in principe in contact mogen komen met voedsel. Denk hierbij aan eetbare oliën (zoals maïs-, sojaboon- of katoenzaadolie) die gebruikt worden om roest aan haken, trolleys en soortgelijke apparatuur te voorkomen.


Bardahl NSF en InS food grade smeermiddelen

Bardahl heeft diverse smeermiddelen laten certificeren door NSF en InS welke, door hun specifieke samenstelling, geen gevaar vormen voor de volksgezondheid wanneer ze incidenteel in contact komen met voedsel. Ondanks dat de smeermiddelen H1 zijn, mag het contact met voedsel beperkt zijn en in hele kleine hoeveelheden. Teveel vervuiling betekent dat de voeding niet gebruikt mag worden voor consumptie. Tevens is er een droog smeermiddel dat H2 gecertificeerd is en een universele reiniger A1 gecertificeerd. Een greep uit het complete assortiment.

100% Silicone Lubricant is InS certified

Food Grade Machinery Grease is InS Certified

Food Grade Machinery Lubricant is InS Certified

Food Grade Cleaner Conc. A1 is InS Certified

Food Grade Silicone Paste is InS Certified

Food Grade TF Dry is InS Certified


Wat is haccp

Wat is HACCP

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points.

Vrij vertaald: een analyse van kritische punten waarop extra goed gelet moet worden. HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, werd het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico gezien.

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de gezondheid van de consumenten zouden kunnen ontstaan. Ook leggen zij vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd en  treedt in werking wanneer voedingsmiddelen in contact kunnen komen met een smeermiddelen en of vetten. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd.

De 7 kernpunten van een HACCP-systeem:

  1. Inventariseer alle potentiële gevaren.
  2. Stel de kritische controlepunten (CCP’s) vast, de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
  3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
  4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt of wel “gemonitord” worden.
  5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
  6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
  7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

 


Meer informatie?
Hier kunt u direct bekijken: de  Bardahl Foodgrade brochure of online het complete assortiment foodgrade smeermiddelen
 
Kunt u niet vinden waar u opzoek naar bent of wilt u meer informatie, vul dan het contactformulier in. Wij behandelen uw vraag snel en vakkundig.
U mag ook direct telefonisch contact met ons opnemen op 078-651 23 22.