Menu menu

Kies je taal

HACCP voedselveiligheidsplan

betekenis HACCP en oorsprong

Letterlijk staat HACCP voor: Hazard Analysis Critical Control Points. Een veiligheidsplan dat bedrijven moeten hebben die op de één of andere manier betrokken zijn bij het produceren van eten. Dat kan dus zijn het produceren van voedsel maar ook het verwerken ervan.

Dit veiligheidsplan (of HACCP-plan) helpt bedrijven te voorkomen dat bij het verwerken van voedsel de veiligheid van eten in gevaar komt.

HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Het mislukken van een kostbare ruimtemissie door voedselvergiftiging werd als een onacceptabel risico gezien. Etenswaren terugsturen en nieuwe voedselpartijen opsturen was en is vanzelfsprekend geen optie.
Het HACCP plan vertelt hoe het hele productieproces loopt. Het vermeldt de mogelijke gevaren voor de veiligheid van voedsel en hoe de daaraan verbonden risico’s worden beheerst.

de HACCP regels

 

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften. Maar HACCP werkt met een systeem dat op 7 principes, 7 HACCP regels, gebaseerd is. Bedrijven moeten

dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Ze geven daarbij zelf aan waar en in welke fase van de productie-en/of distributieprocessen er gevaren voor de

gezondheid van etenswaar zouden kunnen ontstaan.

 

Ook leggen bedrijven vast welke maatregelen er genomen worden om bedreiging van de gezondheid van de consument te voorkomen, welke controles uitgevoerd worden en wat de resultaten zijn.

Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd.

De gezondheidsrisico’s in de totale keten van de voedselindustrie worden in kaart gebracht en vervolgens beheersbaar gemaakt. Voedselveilig produceren wordt zo naar een hoog plan gebracht!

 

De 7 kernpunten van een HACCP voedselveiligheidsplan

1. Inventariseer alle potentiële gevaren die voedselveilig produceren in gevaar kan brengen.
2. Stel de kritische controlepunten (CCP’s) vast: de punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen of beperkt
3. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.
4. Stel vast hoe de CCP’s bewaakt of wel “gemonitord” worden.
5. Leg per CCP de correctieve acties vast die moeten leiden tot herstel van de veiligheid
6. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt.
7. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe.

Naast het opstellen van HACCP regels is het noodzakelijk smeermiddelen te gebruiken die NSF en/of InS gecertificeerd zijn

NSF certificaat

Het is belangrijk dat voedingsmiddelen veilig geproduceerd kunnen worden. Dit kan veilig wanneer de smeermiddelen NSF of InS gecertificeerd zijn. NSF is een speciaal Amerikaans keurmerk dat normen opstelt en certificaten uitgeeft voor smeermiddelen en onderhoudsproducten voor de voedingsindustrie.

InS certificaat

InS Services is een Engelse organisatie die smeermiddelen en andere producten H1 en andere standaarden registratie biedt. De organisatie is opgericht door Sid Stone en Eric Grand en was gecreëerd, omdat er behoefte was aan een alternatief H1 registratie systeem.

Wanneer een product NSF of InS gekeurd is betekent dit dat het product aan de strikte veiligheidsnormen voldoet die gelden in de voedingsmiddelenindustrie. Om te testen of een product aan deze normen voldoet, wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan. Belangrijk om te weten is dat er regelmatig gecheckt wordt of de producten nog steeds aan de eisen van het NSF / InS certificaat voldoen.