Menu menu

Kies je taal

Bacteriegroei in diesel? Voorkòm groei van bacteriën.

Brandstoffilter verstopt

Bacteriën in de diesel kunnen voor veel problemen zorgen, zoals ervoor zorgen dat filter volledig verstopt raken

Scheepsmotoren, vrachtwagenmotoren, campers en landbouw- en grondverzetmachines presteren beter met Bardahl Diesel Anti Bacterie (DAB) en Bardahl Diesel Conditioner (BDC).

Bacteriën en schimmels kunnen, met behulp van te veel vocht in de brandstof, groeien en zorgen voor grote problemen in brandstoftanks en brandstoffilters.

 

Bardahl levert dus 2 additieven:

1. Voor het voorkòmen van bacteriën in dieselbrandstof en het weghouden van te veel vocht, het verhogen van het cetaangetal, het verbeteren van de smerende werking en meer, adviseren wij Bardahl Diesel Conditioner (BDC) te gebruiken.

2. Om bacteriegroei te stoppen en te verwijderen uit de dieselbrandstof adviseren wij Bardahl Diesel Anti Bacterie (DAB) te gebruiken. Een krachtige biocide die werkt, direct na het toevoegen aan de diesel. Bardahl levert ook Grotamar 71®. 

Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie


Bardahl BDC: voorkom vocht en diesel blijft vrij van bacteriegroei

Verbeter de diesel in uw tank en voorkom vocht en uiteindelijk bacteriegroei

Brandstoffilters blijven schoon door Bardahl BDC

Aan diesel wordt biodiesel toegevoegd. Tevens zit er veel minder zwavel in brandstof dan vroeger. Dit maakt de brandstof schraler en zorgt voor minder smering. Vanuit het milieu oogpunt zijn het toevoegen van biodiesel en de afname van zwavel in de brandstof mooie ontwikkelingen. Echter in de praktijk leveren biodiesel en vermindering van zwavel grote problemen op, die uiteindelijk kunnen leiden tot bacteriegroei in de brandstoftanks.

 

Hoe kan bovenstaande ontstaan?

Biodiesel trekt tot 8x meer vocht aan dan normale diesel. Vocht is een eerste bron van mogelijke problemen. Hoe komt vocht (uiteindelijk water) nu in de brandstoftank?

Temperatuurschommelingen, donkere ruimtes, lange opslag (bijv. na een winter) en slechte afdichting van de brandstof vulopening zorgen ervoor dat vocht/condens een kans krijgen.

 

´teveel aan vocht in de brandstof zal uiteindelijk leiden tot bacteriegroei´

 

Nu zit er altijd een percentage vocht in brandstof. Diesel kan maximaal 0,02% water opnemen, zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. Indien er meer 0,02% vocht in de diesel zit, zal dit langzaam uitzakken naar het laagste punt van uw brandstoftank. Een teveel aan vocht/ water vermindert de smerende werking van de dieselbrandstof en zal uiteindelijk leiden tot bacteriegroei. Bacteriën zijn herkenbaar als een zwarte drab. Deze bacteriën moeten verwijderd worden voordat ze het brandstoffilter kunnen verstoppen. Indien brandstoffilters volledig verstopt raken zal dat betekenen dat uw motor niet meer draait, met alle gevolgen van dien.

 

´vocht in de brandstof te minimaliseren is er Bardahl BDC´

Om vocht in de brandstof te minimaliseren is er Bardahl BDC. Echter gebruik van BDC levert u meer voordelen op zoals u hieronder kunt lezen of bekijk de productfilm. Heeft u schimmels en bacteriën in de gasolie en wilt u deze verwijderen? Gebruik dan eerst Bardahl Diesel Anti Bacterie (DAB) .

 

´Bacteriegroei? Gebruik eerst Bardahl DAB´

 

DAB verwijdert bacteriën uit de diesel. Dit is een doeltreffende biocide speciaal ontwikkeld om bacteriën uit de dieselbrandstof te verwijderen. Is de brandstof weer schoon, vrij van vocht en bacteriën dan kunt u overschakelen op Bardahl BDC.

 

Gebruik van Bardahl BDC zorgt voor:

1. Op peil houden van vochtpercentage
2. Schonere verbranding
3. Hoger vermogen
4. Schone verstuivers
5. Verbeterde smering
6. Besparing brandstof tot 3%
7. Stolpunt verlagen (diesel antivries)

Lees hier het officiële ASTM* Testrapport en bekijk de punten waarop Bardahl BDC is getest.

 

Gebruiksaanwijzing Bardahl BDC:

  • 0,5 tot 1 liter Bardahl BDC op 1000 liter dieselbrandstof
  • In de winter wordt een mengverhouding van 2 liter op 1000 liter dieselbrandstof geadviseerd.

Belangrijk: u dient het toe te voegen boven het vriespunt (min+5°C)

 

Voor wie is Bardahl BDC?

Overal waar grote hoeveelheden dieselbrandstof aanwezig zijn (scheepvaart, landbouw- en grondverzetmachines) of diesel voor een langere tijd bewaard moet worden (zeilboten, campers, aggregaten) is een mogelijk gevaar van vocht en uiteindelijk van bacteriën. De gevolgschades kunnen groot zijn.

 

´BDC zorgt voor een brandstofbesparing tot 3%´

 

Naast de verbeterde smering en beschermende werking is er ook nog een financieel voordeel wanneer u Bardahl BDC gebruikt. Vele praktijktests hebben uitgewezen dat er een brandstofbesparing gerealiseerd kan worden tot 3%. Vrachtwagens verbruiken vele tienduizenden liters dieselbrandstof per jaar. Bij scheepsmotoren gaat het veelal om honderdduizenden diesel per jaar. Een besparing tot 3% betekent in vele gevallen natuurlijk een enorme besparing aan dieselbrandstof en dus aan brandstofkosten.

* ASTM International (oorspronkelijk: American Society for Testing and Materials) is een Amerikaanse standaardisatieorganisatie. ASTM publiceert technische standaarden op het gebied van materialen en diensten.

ASTM is in 1898 opgericht door een groep wetenschappers en ingenieurs, met als initiële doelstelling het oplossen van de toen veel voorkomende breuken in spoorstaven. Dit resulteerde in een standaard voor de staalkwaliteit voor spoorstaven. Lid van de organisatie zijn onder andere leveranciers, consumenten, overheden en academici. De leden zijn afkomstig uit circa 100 landen http://www.astm.org/.


BDC direct kopen?


Diesel Anti Bacterie: verwijdert bacteriën uit de dieselbrandstof

Bardahl Diesel Anti Bacterie is een doeltreffende biocide, speciaal ontwikkeld om bacteriën en schimmels uit de dieselbrandstof te verwijderen. Bacteriën kunnen de dieselfilters verstoppen. In het beste geval is de brandstoffilter slechts gedeeltelijk verstopt. Wanneer het brandstoffilter volledig verstopt raakt zal de motor niet meer draaien. De kans op motorschade en schade aan de hogedrukpompen is dan groot.

 

‘water condenseert zich uit de brandstof , zakt naar de tankbodem´

 

Een half kopje water in 1000 liter dieselbrandstof is al genoeg om microbiologische groei op gang te brengen. Water is onoplosbaar in brandstof, vooral in een warme en vochtige omgeving. Het condenseert zich uit de brandstof en uit de lucht in de tank, als die afkoelt. Het komt samen op de tankbodem of vormt druppeltjes tegen de wanden en in de brandstofleidingen.

In elk stadium tussen de raffinage en uw brandstoftank kunnen micro-organismen zoals bacteriën, gist en schimmels zich in het water exponentieel vermenigvuldigen. Daarna zal biosludge (biologisch bezinksel) zich gaan vormen. Warmte versnelt deze microbiële groei. Bij turbulentie kunnen de micro-organismen uit het water en de biosludge loskomen en zich vermengen met de brandstof.

 

Gevolgen:

De biosludge kan motorpech of schade veroorzaken als gevolg van verstopte filters of injectoren. Microben kunnen ook een snelle en hevige corrosie van tanks en onderdelen van het brandstofsysteem veroorzaken.

 

´Bardahl DAB werkt direct na het toevoegen aan de brandstof´

 

Diesel Anti Bacterie kan direct toegevoegd worden aan de brandstof en zorgt voor het stoppen van microbiële groei en bio corrosie. Deze biocide lost gemakkelijk op in water, concentreert zich in het vrije water en in de natte biosludge, waar het de microben doodt. De biocide werkt direct. Met een shockdosering doodt Diesel Anti Bacterie de microben in de brandstof, het water en de biosludge van een vervuild brandstofsysteem.

Bardah Diesel Anti Bacterie is getest door toonaangevende fabrikanten zoals MAN, Daimler en MTU en is geschikt voor alle dieselmotoren, pompen en brandstofapparaten.

 

Gebruik Diesel Anti Bacterie:

  • Dosering lichte – tot zichtbare verontreiniging: 0,05 – 0,5 ml per liter brandstof   (1:2000).

 

Toelichting;
Indien mogelijk, verwijder al het water uit de dieseltank voor u Diesel Anti Bacterie toevoegt. Voeg de biocide toe wanneer de tank voor ongeveer een derde is gevuld. Het product mengt zich zo maximaal met de brandstof tijdens het afvullen van de tank. Bardahl Diesel Anti Bacterie concentreert zich in het water en het natte bezinksel en begint onmiddellijk te werken. De toe te voegen hoeveelheid product hangt af van het totale tankvolume.

Is het brandstofsysteem grondig vervuild met zichtbaar bezinksel, of is er sprake van een technisch mankement zoals een filterverstopping? Gebruik dan een SHOCKDOSERING. Zo mogelijk, verwijder 24 uur na de behandeling met Diesel Anti Bacterie, al het restwater en de aanwezige biosludge. In het geval van grote hoeveelheden biosludge moet u het brandstofsysteem (tank, brandstofleidingen en filters) reinigen voor u Bardahl Diesel Anti Bacterie gebruikt.

Let op:
Laat u het na om bevuilde tanks te reinigen voor een behandeling, dan is het mogelijk dat u in een eerste periode de brandstoffilters sneller moet vervangen, omdat ze verstopt raken met biosludge dat de biocide uit het systeem heeft verwijderd.
Gebruik Bardahl Diesel Anti Bacterie alleen als u bacteriegroei heeft. Zijn de bacteriën uit de diesel verdwenen, schakel dan over op Bardahl BDC.


Diesel Anti Bacterie direct kopen? Biodiesel en een laag zwavelgehalte in diesel EN590

Oliemaatschappijen zijn sinds 2010 wettelijke verplicht om biodiesel toe te voegen aan de diesel EN590. Voor de binnenvaart in Europa is de eis gesteld dat er alleen nogbiodiesel gevaren mag worden met EN 590. In deze EN590 brandstof zit nauwelijks nog zwavel.

Nu levert het toevoegen van biodiesel en het sterk reduceren van de hoeveelheid zwavel in brandstof in de praktijk grote problemen op. Naar aanleiding van vragen en problemen die ons bereiken willen we u hiervan op de hoogte brengen, oplossingen aanbieden en tips geven wat u zelf kunt doen om problemen op brandstofgebied te voorkomen.

Het lage zwavelpercentage heeft voordelen, maar zeker ook nadelen.

Op het gebied van emissies is een zeer laag zwavelpercentage een groot voordeel, de SOx uitstoot zal nihil zijn. Een belangrijk nadeel van het sterk verlagen zwavelpercentage is dat het te kort aan smering van de brandstof, waar normaal de zwavel voor zorgde. Een oplossing is het toevoegen van een diesel additief als Bardahl BDC. BDC  geeft voorkomt te veel vocht (basis voor bacteriegroei), verhoogt de smering van diesel, reinigt, vermindert de wrijving en spaart energie (3% brandstofbesparing is goed mogelijk).

 

Probleem met biodiesel

Het grootste probleem dat biodiesel met zich meebrengt is vocht, condens en water. Iedere brandstof is hygroscopisch (trekt water aan). Biodiesel trekt echter veel meer water aan (tot 8x meer omdat biodiesel hygroscopisch is) dan de EN590 dieselolie. Vocht in de brandstof is direct een bron van problemen.

 

Hoe komt vocht nu in de diesel?

Temperatuurschommelingen, donkere ruimtes, lange opslag (bijv. na een winter) en slechte afdichting van de brandstofvulopening zorgen ervoor dat vocht/condens een kans krijgen. Nu is er altijd een percentage vocht in de diesel aanwezig. Diesel kan maximaal 0,02% water opnemen. Indien er meer 0,02% vocht in de diesel zit, zal dit langzaam uitzakken naar het laagste punt van uw brandstoftank. Een teveel aan vocht/ water vermindert de smerende werking van de dieselbrandstof.

 

Gevolgen van water in de brandstoftank

Waar blijft het water? Zoals gezegd, zakt dit uit naar het laagste punt in de brandstoftank, en zal zich daar gaan concentreren. Het te veel aan water kan roest veroorzaken in brandstoftank, brandstofpompen, leidingen, verstuivers etc.

Tot slot heeft u vocht/ water in de brandstoftank, dan is het grootste gevaar: bacteriegroei in diesel.

 

Bacteriegroei

Als er eenmaal teveel vocht in de brandstoftank aanwezig is, zijn alle ingrediënten voor bacteriegroei aanwezig. Doordat bacteriën groeien door celdeling, komen er telkens meer bacteriën bij, die zich vervolgens ook weer gaan delen. Indien de condities gelijk blijven en het probleem niet aangepakt wordt, gaat de bacteriegroei heel snel door. Deze bacteriën moeten weggenomen worden voordat ze het brandstoffilter doen verstoppen en zorgt dat uw motor niet meer draait.

 

Hoe kunt u bovenstaande problemen voorkomen?

De dieselbrandstof is duidelijk anders van samenstelling dan jaren geleden en dat brengt de nodige problemen met zich mee. Het is dan ook noodzakelijk om meer dan ooit aandacht te geven aan de controle van dieseltanks.

Lees hieronder enkele aanbevelingen om vocht/ water en bacteriegroei te voorkomen:

1. Aan het einde van het vaarseizoen, als de boot de winterstalling in gaat, de camper wordt wegzet (algemeen; als u diesel langer wil bewaren): voeg aan de brandstof die in de brandstoftank gaat Bardahl BDC toe en vul de tank helemaal met diesel. De brandstof zelf is zo beschermd en de kans op condens is zeer beperkt, aangezien er nauwelijks ruimte voor de condens is om zich te ontwikkelen. Op deze manier is de kans minimaal dat bacteriën zich kunnen ontwikkelen.
2. Zorg dat aan het einde van het vaarseizoen er winterdiesel in de brandstoftank zit. Deze diesel bevat meer additieven en is beter geschikt voor opslag in de winter.
3. Controleer regelmatig of er water in de dieseltank zit. Er is pasta te koop die op de peilstok gesmeerd kan worden om te bepalen of er (te) veel water in de brandstof(tank) zit.
4. Zorg dat de vulopening van de brandstoftank goed afsluit.
5. De motor werkt als een soort kachel. Om overmatig opwarmen/ bacteriën in de diesel te voorkomen is het raadzaam de stalen dieseltank in de motorruimte te isoleren.

 

Bacterieprobleem en nu?

Indien u reeds een bacterieprobleem heeft, dan is Bardahl Diesel Anti Bacterie een doeltreffende biocide om dieselbacterie en schimmels in de dieselbrandstof aan te pakken.

 

Kan ik ook de diesel aftappen en de tank vullen met schone diesel?

Dat kan, maar hiermee wordt het probleem niet volledig opgelost. Als de vervuilde dieselbrandstof wordt afgezogen wordt weliswaar de brandstoftank geleegd, maar blijven dieselbacteriën nog achter in brandstofleidingen, filters, pompen etc. Wanneer u de lege brandstoftank weer vult met nieuwe diesel zal het proces van vooraf aan beginnen.

 

Conclusie:

Is uw dieselbrandstof vrij van schimmels en bacteriën en wilt u dit ook zo houden? Met Bardahl BDC houdt u de diesel echt schoon, blijft vocht weg, wordt het cetaangetal verhoogd en stijgt het rendement van de motor. De diesel wordt gesmeerd (belangrijk door afname van het zwavelgehalte), de prestaties nemen toe en tot slot: neemt het brandstofverbruik tot 3% af.

Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie


Bardahl BDC en/of Diesel Anti Bacterie (DAB) kopen?

Particulier:

Zakelijk:


Meer informatie?

Kunt u niet vinden waar u opzoek naar bent? Vul het contactformulier in. Wij behandelen uw vraag snel en vakkundig. U mag ook direct telefonisch contact met ons opnemen op 078-651 23 22.